Temogas - medené potrubné systémy - voda, kúrenie, plyn
V rámci uskutočnených montážnych prác možno spomenúť zdravotnícke zariadenia a stavby ako:
· ZUNZ Trnava
· MFN Martin
· NsP Petržalka
· Nemocnica MO Bratislava
· SÚSCH Bratislava - Kramáre
· DFNsP Bratislava
· FN Košice
· VSŽ Nemocnica Košice
· NsP Levoča
· NsP Bardejov
· Hyperbarická komora Bratislava
· NsP Ružinov Bratislava
· NsP Rožňava
· NsP Dunajská Streda
· NsP Vranov nad Topľou
· NsP Prešov
· NsP Levice
· VN Ružomberok
· NsP Kráľovský Chlmec
Jednotka intenzívnej starostlivosti
Medzi stavby rozvodov technických plynov možno spomenúť akcie:
· SPP Plnička zemného plynu Michalovce
· THORMA Fiľakovo
· DANFOSS Zlaté Moravce
· MIBA Dolný Kubín
· SEWS Topoĺčany
· AFE Martin
· PMR Martin
· UTILUX Dolný Kubín
· PET-Centrum Bratislava
· EKOTRANS Prešov
· WELDING Topoľčany
· SLOVGLASS Poltár
· IZOMAT Nová Baňa
· SES Tlmače
· AFE Martin
· Plniareň vodíka a dusíka MESSER Slovnaft
· TRIBOMETAL Dolný Kubín
· Povodie Dunaja - Bratislava
· Povodie Hrona - Banská Bystrica
· SL Komárno
· Plnička zemného plynu Michalovce
· MESSER, zväzky fliaš pre technické plyny
· Mincovňa Kremnica
· VaC Horná Streda
· Volkswagen Bratislava
· Vegum Dolné Vestenice
· VN Ružomberok
· Sony Trnava
Zámerom firmy je naďalej poskytovať služby na kvalitatívne vyššej úrovni v oblasti medicinálnych a technických plynov v spolupráci so zahraničnými firmami.