Temogas - medené potrubné systémy - voda, kúrenie, plyn
10 dobrých dôvodov prečo profesionáli používajú meď
VYSKÚŠANÁ A OVERENÁ
U vykurovacích sústav a inštalácií prevedených v medi sa dosahujú už tradične dobré výsledky, meď sa totiž vyznačuje dobrou pevnosťou a tvárnosťou. Prvky sústavy z medi sú vedecky preverené a plne prevádzkovo otestované. Do obchodnej siete sa dodávajú s certifikátmi o kvalite.
VŠESTRANNOSŤ
Vzhľadom na všestrannosť medi, neexistuje pre inštalačné práce nič lepšieho než meď. Medené trubky a tvarovky sa môžu s úplnou istotou použiť pre všetky druhy inštalačných a tepelných systémov. Meď má vhodnú medzu pevnosti pri rôznom namáhaní a ľahko sa s ňou pracuje.
DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Meď má dlhodobú stálosť a značnú odolnosť voči korózii.
ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ
Meď je prírodný materiál. Zo zdravotného hľadiska je meď vhodným materiálom na rozvody pitnej vody.
KVALITA ZA VAŠE PENIAZE
Ak porovnáme cenu a trvanlivosť rôznych materiálov, vychádza nám meď z toho porovnania najlepšie. Meď má výborné parametre a cena inštalácie v medi obstojí v konkurencii.
RECYKLÁCIA
Viac ako 90 % medi je možné recyklovať, z čoho profituje životné prostredie, inštalatérske profesie i zákazníci.
ODOLNOSŤ
Na vrchole vlastnosti medi je schopnosť znášať vysoké prevádzkové teploty bez zmien vo vnútornej štruktúre. Pri dlhodobom tepelnom zaťažení nedochádza k jej znehodnoteniu. Rovnako dôležitá je odolnosť medi voči korózii a vysokým tlakom v rozvodnej sieti. Nehorí, drží si svoj tvar a pevnosť pri vysokých teplotách okolia a vyznačuje sa dlhou životnosťou.
NEPRIEPUSTNOSŤ
Meď poskytuje záruku proti vnikaniu cudzorodých látok do rozvodov pitnej vody. Nič ňou neprejde. Žiadne tekutiny, žiadne mikróby, žiadny kyslík, žiadne ultrafialové lúče - nič. Meď neobsahuje organické substancie.
PROFESIONÁLNA ZRUČNOSŤ
Zvoliť si meď, znamená vybrať si prírodný montážny materiál. Kedykoľvek volíme kvalitu, volíme meď a skúsených odborníkov. Pre zákazníka je najdôležitejším merítkom spoľahlivosť a preto je meď so svojou znamenitou povesťou podporená zručnosťou montážnika (odborníka) tým najlepším riešením.
PRIEMYSELNÁ PODPORA
Medený priemysel všemožne podporuje inštalatérske profesie. Podporuje odbornú prípravu, zabezpečuje technickú pomoc, zúčastňuje sa novelizácie príslušných noriem a príprav príručiek pre prax.