Temogas - medené potrubné systémy - voda, kúrenie, plyn
Firma TEMOGAS spol. s r.o. vznikla v roku 1991 odčlenením od bývalého štátneho podniku TEMOS v procese transformácie a rozčleňovania. Firma disponuje potrebnými technickými, projekčnými, montážnymi kapacitami a pracovníkmi s mnohoročnou skúsenosťou a v súčasnosti zamestnáva 30 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere.
Hlavnou náplňou firmy je dodávka a montáž racionálnej a bezpečnej distribúcie medicinálnych plynov (kyslíka, kysličníka dusného, stlačeného vzduchu a ďalších plynov používaných v zdravotníctve) vedených od centrálnych zdrojov a odparovacích staníc až na miesto spotreby.
Pre realizáciu centrálnych rozvodov plynov (v zdravotníctve, ale i v priemysle, laboratóriách a podobne) firma poskytuje od poradenskej činnosti cez projektovú prípravu zaistenie potrebných materiálov a komponentov (vlastnej výroby i z dovozu) až po montáž, odborné uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, odborné technické prehliadky a následný servis.